The impact of a pandemic on brand preference in purchasing decisions of food and hygiene products: a COVID-19 perspective

 • Armin Sohani
 • Tarek Fahmy

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2020-juni-22
  OriginalspråkEngelska
  HandledareChristian Koch (Handledare) & Jens Hultman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

  Kurser och ämnen

  • Företagsekonomi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '