The Influence of Chinese Topic Prominence Construction on English Acquisition
: A Study on Non-English Majors and English Majors at a Chinese College

 • Caicai Chen

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-juli-07
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Stefan Ekman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '