The Internal Audit Function in a case of Construction Sector in Ethiopia

  • Gemechu Gesifeta
  • Sewhareg Berhanu

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareGiuseppe Grossi (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - Revision och styrning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'