The LOVE IS A UNITY Metaphor in Love Song Lyrics

 • Xiaowei Fu

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2010-feb.-11
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Anna Ekström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)

  Citera det här

  '