The Metaphorical and Metonymical Expressions including Face and Eye in Everyday Language

 • Wang Fangfang

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2010-feb.-11
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Anna Ekström (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Studier av enskilda språk (60202)

  Citera det här

  '