The neural basis of aberrant salience attribution in unmedicated patients with schizophrenia spectrum disorders

 • Carl Delfin

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2014-aug.-07
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Marcus Johansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Neurovetenskaper (30105)
  • Psykologi (501)

  Citera det här

  '