The perceived needs for audit vis-a-vis audit value in Public Sector Corporations

 • Augusta Gbenga

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2018-juli-10
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Andreas Jansson (Examinator) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '