The Power of TikTok
: An explorative study on how young females perceive UGC on TikTok, and how it influences their brand perception

  • Korynne Handley
  • Patrycja Kobiela

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareOskar Christensson (Handledare), Christian Koch (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'