The Relationship between Organisational Culture and Administrative Controls:
A Qualitative Content Analysis of Manufacturing Companies in the same Industry

  • Omowunmi Ayinde
  • Oluwatosin Aromokun

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareGert Paulsson (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - Revision och styrning

Kurser och ämnen

  • Företagsekonomi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'