The Relationship Between Stress Levels and Study Forms in University

  • Madea Malwina Donnrin

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-juli-05
OriginalspråkEngelska
HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Tobias Johansson (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

Citera det här

'