The responsible consumer – Consumer consciousness from idea to delivery
: an exploratory study of consumers’ willingness to act socially responsible when purchasing fashion online

  • Emelie Lefevre
  • Marcus Nilsson

    Examensarbete: Kandidatexamen

    Tilldelningsdatum2020-juni-25
    OriginalspråkEngelska
    HandledareKarin Alm (Handledare) & Lisa Källström (Examinator)

    Utbildningsprogram

    • Ekonomprogrammet

    Kurser och ämnen

    • Internationellt företagande och marknadsföring

    Högskolepoäng

    • 15 hp

    Nationell ämneskategori

    • Företagsekonomi (50202)

    Citera det här

    '