The role of bonus and commission schemes in value co-creation
: exploring Tensions and Conflicts in Car Dealerships

  • Bram Johannes Van Kleef

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2018-aug.-14
OriginalspråkEngelska
HandledareChristian Koch (Handledare), Timurs Urmans (Examinator) & Jens Hultman (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'