The Use of Vocabulary Learning Strategies by Good and Poor Language Learners
: A case study of Chinese non-English major sophmores

 • Yunhao Zhang

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-juli-07
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Eivor Lindstedt (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '