The Viability of Orwell's Newspeak
: through the theory of Saussurean semiotics

  • Jennifer Lidfors Andersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2020-juni-18
OriginalspråkEngelska
HandledareMaria Freij (Handledare) & Lena Ahlin (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Engelska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Litteraturstudier (60204)
  • Studier av enskilda språk (60202)

Citera det här

'