Tidiga läsare – Bakomliggande faktorer

 • Petra Bodmark
 • Christina Krantz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Alla barn har rätt att lyckas med sin läs- och skrivinlärning. Syftet med studien är att undersöka om tidig medveten träning ger många tidiga läsare och därmed undviker onödiga läs- och skrivsvårigheter. Den empiriska delen av uppsatsen har genomförts i två kommuner. Studien består dels av en kvantitativ enkätundersökning vars syfte var att spåra skolor med många tidiga läsare och dels av en kvalitativ intervjustudie, i syfte att undersöka bakomliggande faktorer till grupper med många tidiga läsare. Respondenterna består av åtta lärare verksamma i sex förskolegrupper i två kommuner i södra Sverige.

  Studien visar vad gäller de undersökta skolorna att metodisk träning ger bra resultat, men också att bakomliggande sociala faktorer har betydelse. I resultatet framkommer också att förskolornas olika pedagogiska arbetssätt har stor betydelse för hur barnen lyckas i sin läs- och skrivinlärning. Genom att börja tidigt och arbeta metodiskt medvetet, kan man undvika tidiga misslyckanden.

  Tilldelningsdatum2005-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '