Timplaner, behövs dessa? – Intervjustudie med pedagoger som arbetar utan timplaner

 • Ann-Christin Larsson
 • Cecilia Lundbladh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien fokuseras på skolor som är med i timplanedelegationens försöksverksamhet utan timplaner. Den teoretiska utgångspunkten är ramfaktorteorin. Begreppet ”ram” betyder att man måste se vad som är pedagogiskt möjligt i undervisningsprocessen inom vissa faktiska ramar. Syftet med studien är att belysa pedagogers uppfattningar i arbetet utan timplaner. Studien är baserad på ostrukturerade intervjuer som är gjorda med sex pedagoger från två skolor i två olika kommuner som var med i försöksverksamheten.

  Att arbeta utan timplaner anser pedagogerna ger dem en större flexibilitet att kunna utforma undervisningen beroende på elevernas förutsättningar och behov. Dokumentation anser de, är ett måste för att kunna följa elevernas progression mot de uppställda målen i de olika ämnena. Detta är ett tidskrävande arbete, men ett viktigt redskap, när man arbetar i en skola utan timplaner. Resultatet av undersökningen har skapat en insikt i arbetet utan timplaner med dess fördelar och nackdelar En sammanfattning av den empiriska undersökningen har påvisat en större fokus på ett individanpassat och ett målinriktat arbetssätt.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '