Tippning av detaljer till ungdjursboxar

 • Johan Pettersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Som en del av SMEKAB AB:s tillverkning åt DeLaval Sales AB ingår tillverkning av frontar och mellanväggar till ungdjursboxar. Efter det att produkterna varmförzinkats placeras de stående i grupper om tio i så kallade häckar. Där sker en mindre montering innan de färdiga detaljerna placeras en i taget på en pall. Denna operation anser SMEKAB tar för lång tid, man vill därför tillverka en tippanordning som gör det möjligt att banda ihop alla tio för att sedan lägga dem på en pall.

  Arbetes huvudsakliga uppgift är att ta fram produktionsunderlag för en sådan anordning. I produktionsunderlaget skall ritningar, säkerhetsföreskrifter, hållfasthetsberäkningar samt en grov ekonomisk kalkyl presenteras.

  Efter det att uppgiften diskuterats med SMEKAB plockades en kravspecifikation fram och med denna som stöd skissades ett antal idéer fram. Tillsammans med SMEKAB valdes en konstruktions bestående av ett bord som i stående läge kan liknas med ett L, bordet följer med hjälp av urskålande hjul så kallade V-hjul [10], en rörkonstruktion tills det att detaljen tippats 90 grader.

  Innan hållfasthetsberäkningarna utfördes genomfördes en undersökning om hur tippningsprocessen påverkas av hjulens placering. Då SMEKAB inte kan säga hur deras produkter ser ut i framtiden önskas en maskin som kan tippa detaljer oberoende var detaljens tyngdpunkt är placerad. Efter att diskuterat undersökningsresultatet beslutades att den slutgiltiga konstruktionen skulle innehålla två hjulpar placerade 300 mm på var sida om tyngdpunkten. Efter detta beslut dimensionerades konstruktionen och en kostnadskalkyl beräknades. I samråd med SMEKAB bestämdes vilka säkerhetsregler som gäller för konstruktionen.

  Den slutgiltiga konstruktionen består av ett som tidigare beskrivet L-format bord som glider på en rörkonstruktion tills det är tippat 90 grader. För att bordet skall följa rörkonstruktionen används en hjulupphängning bestående av V-hjul [10]. För att klara rörets krökning är det 20 mm mellanrum mellan hjulen.

  För att tippa en detalj placeras en pall stående på bordet, sedan placeras produkten framför pallen. När trucken sedan lyfter bordet underifrån glider det längs rörkonstruktionen tills den tippats 90 grader.

  Efter genom fört arbete överlämnas produktionsunderlag bestående av ritningar, förslag på säkerhetsregler samt kostnadsförslag över till SMEKAB. Därmed uppfylls de mål och syfte som sattes i börja av projektet.

  Som förslag till fortsatt arbete bör SMEKAB göra en djupare undersökning angående om konstruktionen skall vara flyttbar eller inte. Om tippanordningen skall vara flyttbar måste SMEKAB konstruera en lösning som gör att hela anordningen lyfter från marken under tippningsprocessen.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Teknik (2)

  Citera det här

  '