Tissue Microarray kan användas som hjälpmedel inom demensforskning

 • Tim Mangard

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inom klinisk neuropatologisk (NP) diagnostik analyseras hjärnvävnad tillvaratagen vid obduktion, för att säkerställa vilken typ av demens en patient lidit av. Vid en NP undersökning undersöker man bland annat hur olika proteinuttryck ser ut i olika delar av hjärnan. Proteinuttryck i vävnad kan, med immunohistokemiska metoder (IHC), märkas in och göras synligt för mikroskopiundersökning. IHC resultat tillsammans med kliniskt ställd diagnos, makroskopiskt synlig degeneration och vävnadsförändringar påvisade med mikroskopi läggs samman vid NP-diagnostik. Syftet med denna studie var att undersöka hur tillförlitlig Tissue Microarray (TMA) metoden är för att analysera specifika proteinuttryck i hjärnvävnad från patienter med Frontotemporal degeneration (FTD) och Alzheimers sjukdom (AD) i förhållande till helsektionssnitt. Med TMA teknologin tas med en punktionsnål vävnadsstansar från ett flertal vävnadsklossar vilka komprimeras i en enda kloss. I studien extraherades fyra stansar(1 mm) per kloss ur vävnadsklossar från 33 patienter, en kloss per patient .Stansarna överfördes till en tom paraffinkloss med förgjorda cylindriska hål. Därefter snittades dessa TMA-klossar och snitten färgades in med fyra antikroppar, TAR DNA binding Protein (TDP-43), Fused in Sarcoma (FUS), ubiquitin och β-amyloid. Infärgningsresultaten från TMA-snitten jämfördes med resultaten från helsektionssnitten. Resultaten visade en hög (> 90 %) överensstämmelse efter analys av två, tre respektive fyra stansar/kloss för TDP-43, FUS och ubiquitin. β-amyloid visade en låg (< 90 %) överensstämmelse oberoende av antal stansar som analyserats. En procentuell ökning i överenstämmelse sågs däremot för alla antikroppar vid analys av ökat antal stansar. Studien visade att TMA kan användas inom demensforskning för att analysera specifika proteinuttryck i hjärnvävnad från patienter med FTD och AD. Antal stansar per kloss och patient är dock beroende på vilka antikroppar som ska användas. TMA är ett välbehövt verktyg vid demensforskning inom neuropatologi. Förutom att det förenklar genomförandet av stora studier och sparar pengar och tid, så sparas även värdefull vävnad som kan användas för fler analyser.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Persson (Handledare) & Ann-Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

  Nyckelord

  • tissuemicroarray
  • frontotemporal degeneration
  • alzheimer's disease
  • tdp-43
  • fus
  • β-amyloid
  • ubiquitin
  • degenererad hjärnvävnad

  Citera det här

  '