Titta fröken, en gråsugga! Undervisning med naturen som resurs i årskurs 3 och 4

 • Viktoria Ström
 • Anna Axelsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka sätt två lärare använder sig av naturen som resurs i naturundervisningen. I litteraturgenomgången sätts olika teorier kring naturundervisning in i ett sammanhang och den för ämnet aktuella kursplanen presenteras. Den undersökning som gjorts och som legat till grund för den analytiska diskussionen, har varit förlagd i årskurs tre respektive årskurs tre-fyra på två olika skolor. Eleverna i de båda klasserna har svarat på frågeformulär. Även de aktuella lärarna har fått fylla i frågeformulär med liknande frågor. Genom undersökningen har vikten av att använda naturen som resurs i naturundervisningen blivit bekräftad. Resultatet visar att både lärare och elever ser en klar fördel i att vara utomhus då man talar om naturen, vilket går hand i hand med det teorin talar om i litteraturgenomgången.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '