Tjänstemäns upplevelser av hur ledarskap relaterar till hälsa på arbetsplatsen

 • Liisa Håkansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens samhälle uppmärksammas ledare överallt. Den som många dock refererar till är den chef som finns på den egna arbetsplatsen. Syftet med den här studien var att undersöka vad tjänstemän har för upplevelser och attityder till begrepp som ledarskap och hälsa samt relationen däremellan. Vilken sorts ledarskap är att föredra? Hur får man medarbetarna att må bra på arbetsplatsen och prestera bra? Ord som delaktighet, kommunikation, planering, feedback, stöd och relationer till arbetskamrater och chef lyftes fram. Totalt genomfördes fem intervjuer med tjänstemän vilka har fått ge sin syn på det här med ledarskap och hälsa. Under intervjuerna bekräftades till stor del det som teorierna redan visat, men vissa saker framstod som viktigare än andra. Undersökningen har lett till en ökad insikt i att ledarskap är någonting väldigt komplext och fyllt med paradoxer. Det finns egentligen inget rätt eller fel utan som chef måste du anpassa dig till den situation du befinner dig i. Dock finns det vissa saker som är värda att satsa på för att arbetsklimatet ska bli så bra som möjligt.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '