Tjänstepersoners gränssättningar i distansarbete
: Omställningen från att inte längre arbeta på den officiella arbetsplatsen

 • Sofia Löfberg
 • Sara Willson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien har varit att undersöka huruvida tjänstepersoner inom olika yrkesgrupper har upplevt omställningen från ett arbete på den officiella arbetsplatsen, till ett arbete på distans. Detta även i relation till hanteringen av olika gränssättningar som bevarats när arbetet istället utförts på distans. Tio personer deltog i semistrukturerade intervjuer på 45-60 minuter som utfördes digitalt. Kraven för deltagande var att ha arbetat på sitt arbete i minst tre år, att normalt ha regelbunden kontakt med kollegor på den officiella arbetsplatsen, samt att i dagsläget arbeta en majoritet av tiden på distans. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visar att det till stor del handlar om yrkeskategorin, livssituation samt den miljön man har i hemmet till huruvida ett arbete på distans uppskattas eller ej. Deltagare som föredrar en segmenterade arbetsstil och uppskattar ett socialt umgänge antydde att de inte uppskattade att arbeta heltid på distans. Tvärtom, de deltagare som uppskattade en flexibilitet och en gränslöshet mellan privatlivet och arbetslivet, antydde att de uppskattade att arbeta på distans. Bevarandet av olika rutiner tenderar att styras av den miljö arbetstagaren befinner sig i, vilket innebär att flertalet rutiner har försvunnit vid arbetet på distans.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareUlf Ericsson (Handledare) & Cornelia Wulff Hamrin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Boundary work
 • Flexibilitet
 • Gränslöshet
 • Relationer
 • Rutiner
 • Vanor
 • Work-life balance
 • Återhämtning

Citera det här

'