Tobak på gymnasiet
: en studie om elevers tobaksvanor samt inställning till policyn Tobaksfri skoltid och tobaksanvändning.

 • Cecilia Nilsson
 • Wanpen Rosenqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrunden till studien bygger på önskan om att barn och unga ska få en tobaksfri uppväxt. Tobak orsakar mycket ohälsa i världen och för att minimera den tobaksrelaterade ohälsan är det i ett folkhälsovetenskapligt intresse att arbeta med förebyggande insatser på flera plan. Då barnen är vår framtid så är det extra angeläget att ge dem verktyg för att göra hälsoval som bidrar till en hälsosam livsstil. Att välja bort tobak och att få växa upp i en tobaksfri miljö ger goda förutsättningar för att barn och unga får en ökad hälsa. Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers tobaksvanor samt inställning till policyn Tobaksfri skoltid och tobaksanvändning. Metod som användes för att samla in material var en enkätundersökning som innehöll både öppna och slutna frågor. I enkätundersökningen deltog 216 elever från en gymnasieskola i Skåne som tillhandahåller yrkesprogram. Resultaten gav en indikation på att elevernas tobaksvanor inte skiljer sig nämnvärt från andra studiers resultat. Resultaten visade även att eleverna var medvetna om att det fanns skilda regler för elever och skolpersonal vad gäller tobaksanvändning i relation till skolan. Eleverna efterfrågade tydlighet och regler från de vuxna och resultatet visade att eleverna påverkas av de vuxnas inställning, norm och agerande kring tobaksfrågor men även av hur regler implementeras och efterföljs. Slutsatsen vi kan dra av studien är att eleverna på gymnasiet vill att de vuxna sätter gränser och regler till förmån för deras hälsa. En ökad kunskap om elevernas tobaksvanor och inställning till tobaksfrågorna kan vara till hjälp i det tobakspreventiva arbetet på skolan.

  Tilldelningsdatum2017-sep.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBo Nilsson (Handledare) & Åsa Bringsén (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • tobaksfri skoltid
  • socialt samspel
  • ungdomar
  • tobak
  • folkhälsa

  Citera det här

  '