Tobaksvanor och kunskaper om tobak och dess effekter i munhålan
: En enkätstudie bland sjuksköterske-, tandhygienist- och folkhälsopedagogstudenter vid Högskolan Kristianstad

 • Cecilia Ekelund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bruket av tobak har idag blivit en viktig folkhälsofråga eftersom rökning och snusning har negativa effekter på såväl allmänhälsa som munhälsa. Trots det röker nästan var fjärde svensk kvinna och var femte svensk man. Syftet med den här studien var att kartlägga tobaksvanorna bland förstaårsstudenterna på sjuksköterske-, tandhygienist- och folkhälsopedagogiska programmet samt att undersöka vilka kunskaper studenterna på respektive program har om tobak och dess effekter i munhålan. Studien genomfördes som en enkätundersökning där 121 enkäter delades ut till studenterna på de tre programmen. Resultatet visade att 7% av studenterna var dagligrökare och 17% var feströkare. Störst andel rökare återfanns på tandhygienistprogrammet. Endast 4% av studenterna brukade snus. Lungcancer, KOL och hjärt-kärlsjukdom var de sjukdomstillstånd som flest studenter associerade med tobaksbruk och när det gäller effekterna i munhålan, såg studenterna starka kopplingar till flera av de listade tillstånden. Rökning förknippades främst med dålig andedräkt, missfärgning av tänderna och muncancer medan snusning också förknippades med frätskador på munslemhinnan. Studenterna visade relativt goda kunskaper om tobak och dess effekter på hälsan. Trots detta rökte en stor del av studenterna vilket indikerar att kunskap allena, inte får unga människor att avstå från tobaksbruk.

  Tilldelningsdatum2010-juni-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCarina Mårtensson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • tobaksvanor
  • oral hälsa
  • kunskaper
  • hälsofrämjande arbete

  Citera det här

  '