Tobaksvanor och uppfattningen om tobakens påverkan i munhålan bland grundlärarstuderande

 • Anna Ekenros
 • Marie Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med studien var att kartlägga tobaksvanor och uppfattningen om tobakens påverkan i munhålan bland grundlärarstuderande.

  Material och metod: En tvärsnittsstudie med kvantitativ design genomfördes i form av en enkätundersökning. Enkäten delades ut till 76 grundlärarstudenter där samtliga valde att delta.

  Resultat: Resultatet visade att det var 13 respondenter som rökte och 4 som snusade, varav en var blandbrukare av snus och cigaretter. Debutåldern för rökning var mellan 11-20 år och för snusning mellan 16-20 år. Den övervägande delen av respondenterna hade uppfattningen att tobak har någon form av påverkan i munhålan. En stor del av respondenterna uppfattade att rökning har en mycket stor betydelse för att utveckla tillstånden dålig andedräkt (73,3%) och missfärgning av tänderna (78,9%), medan majoriteten av respondenterna uppfattade att missfärgning av tänderna (82,7%) har en mycket stor betydelse vid användningen av snus.

  Slutsats: Resultatet visar att det var fler tobaksanvändare i denna studie i förhållande till tobaksvändningen i övriga Sverige. Studien visar att den övervägande delen av grundlärarstudenterna uppfattade att rökning och snusning påverkar utveckling av olika tillstånd i munhålan.

  Tilldelningsdatum2014-sep.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • grundlärarstudenter
  • oral hälsa
  • rökning
  • snus
  • tobak
  • uppfattning

  Citera det här

  '