Träna smart!
: En kvalitativ studie som undersöker hur smarta digitala nudgar kan designas för att hjälpa nya gymmedlemmar att överkomma psykologiska barriärer i gymmet

 • Sofia Gabrielsson
 • Andreas Westman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Fysisk inaktivitet är ett globalt problem och en riskfaktor för att drabbas av ohälsa. World
Health Organization (WHO) har tagit fram rekommendationer för fysisk aktivitet som
innebär att utföra muskelstärkande aktiviteter två gånger i veckan. Många nya
gymmedlemmar investerar i ett gymkort men slutar att träna innan de skapar en
regelbunden träningsrutin. Tidigare forskning har identifierat en rad barriärer för träning,
däribland brist på tid/prioritering, gymtimidation & kunskapsbrist samt brist på socialt
stöd som motivation. Följande studie undersöker hur smart digital nudging kan designas
för ett mobilt gränssnitt för att stödja nya gymmedlemmar att överkomma sina upplevda
psykologiska gymbarriärer och gå till gymmet. Genom semistrukturerade intervjuer
skapades en förståelse för de gymbarriärer som nya gymmedlemmar upplever. Utifrån
insamlad empiri samt tidigare forskning inom området för gymbarriärer och nudging
genererades 3 designförslag utifrån metoden “Designing a smart nudge”. En utvärdering
genomfördes med Think-Aloud-metoden som kombinerades med semistrukturerade
intervjuer. Utvärderingen resulterade i en rad potentiella riktlinjer som skulle kunna
implementeras i designen av framtida nudgar för att stödja nya gymmedlemmar i att
bibehålla sin träningsrutin.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMichael Johansson (Handledare), Kerstin Ådahl (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

 • Smart nudging
 • Digital nudging
 • Gymtimidation
 • Gymbarrärer
 • Användarcentrerad design
 • Designkoncept
 • Val arkitektur
 • Digital design

Citera det här

'