Trans i skolan
: En studie av lärares och transelevers berättelser om möten med varandra, samt en undersökning av hinder och möjligheter för erkännande av transelever i gymnasieskolor i Sverige

 • Andréa Hofmann von Baltenau

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

Denna uppsats syftar att undersöka lärares och (trans)elevers berättelser om möten med varandra i förhållande till erkännande och att vara elev på gymnasienivå med normöverskrivande könsidentitet. Materialet består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre (trans)elever och tre gymnasielärare i samhällskunskap, vilket analyseras utifrån Axel Honneths (2003) teorier och olika former av erkännande samt Carl-Göran Heidegrens (2009) tre analysnivåer av erkännande. Resultatet visar hur elever upplever icke-erkännande och missaktning relaterat till att vara trans i skolan. Lärarnas bemötande och erkännandepraktik framstår bland annat bero på icke-erkännande förhållningssätt och attityder; rädslor och kunskapsluckor; samt brist på stöd och erkännande. Analysen tyder på lärares svårigheter att se bortom normativa föreställningar och hegemoniska diskurser om kön, framförallt grundade i den institutionaliserade erkännandeordningen som leder till en praktik som är skadliga för transelevers välbefinnande i skolan. Studien visar framförallt på behovet av mer fortbildning och kollegiala diskussioner om hbtq-frågors implementering i undervisningen för att bättre erkänna transelever.

Tilldelningsdatum2021-aug.-26
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Blennow (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Kurser och ämnen

 • Övrigt

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • bemötande
 • möten
 • transelever
 • gymnasieskolan
 • lärare
 • erkännande
 • könsidentitet
 • heidegren
 • honneth
 • interaktion
 • queer
 • utbildning

Citera det här

'