Translating Omnichannel
: An explorative case study of how a company in retail communicate omnichannel implementation

  • Melinda Eylers
  • Anton Wendin

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareAxel Welinder (Handledare), Stefan Karlsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'