"Trasiga kugghjul går också framåt..."
: En studie av samverkan mellan skola och fritidshem

 • Tilda Asplund
 • Johanna Ekdahl

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur lärare, grundlärare i fritidshem och biträdande rektorer beskriver begreppet samverkan, vad samverkan är och hur den bör utformas, utifrån hur det står beskrivet i läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr11. Vi har arbetat utifrån frågeställningarna: Hur beskriver lärare, grundlärare i fritidshem och biträdande rektorer begreppet samverkan mellan skola och fritidshem? Och skiljer sig svaren åt beroende på yrkeskategori? Vi har gjort en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med två lärare, två biträdande rektorer och två grundlärare i fritidshem. Vi har använt oss av Danermarks samverkansteori i vårt analysarbete och utgått från begrepp som samverkan, makt och samarbete.Resultatet för vår studie visar på att det finns skillnader i beskrivningen av begreppet samverkan beroende på yrkeskategori. Resultatet för studien pekar på ett antal faktorer som påverkar hur en samverkan utformas. Dessa är samverkan, samarbete och makt.

Tilldelningsdatum2020-juni-22
OriginalspråkSvenska
HandledareHilma Holm (Handledare) & Kerstin Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • biträdande rektor
 • fritidshem
 • grundlärare i fritidshem
 • lärare
 • samarbete
 • samverkan
 • samverkansteori
 • skola

Citera det här

'