Triage prehospitalt
: Faktorer som har betydelse för sjuksköterskans bedömning

 • Marie Juhlin
 • Ingela Liljeqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Grundläggande för välfungerande sjukvård är möjligheten att efter bedömning av patienten vårdbehov kunna prioritera och hänvisa till lämplig vårdnivå på ett snabbt och säkert sätt. Det är viktigt att det sker på gemensamma grunder oavsett hur den initiala kontakten sker. När patienten anländer till sjukhus via ambulans, är han/hon redan bedömd via triage av en specialistutbildad sjuksköterska. Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som är av betydelse för sjuksköterskans triagebedömning prehospitalt. Metod: Uppsatsen genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie. Resultat: Resultatet av litteratursökningen presenterar vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan i beslutprocessen vid triagering. Triageutbildning, yrkeserfarenhet, personliga resurser och den psykosociala arbetsmiljön redovisas av de valda artiklarna. Diskussion: Triageutbildning, yrkeserfarenhet och psykosociala arbetsmiljön har betydelse vid triagebedömning. Diskussionen belyser behovet av kvalitetssäkring och att fler studier utförs inom prehospital verksamhet. Konklusion:  Många faktorer är av betydelse för sjuksköterskans triagebedömning, både triageutbildning, yrkeserfarenhet och psykosociala arbetsmiljön. Ett gemensamt kvalitetsdokument är också en förutsättning för ett bra triagearbete. Diskussionen belyser behovet av kvalitetssäkring och att fler studier utförs inom prehospital verksamhet.

  Tilldelningsdatum2011-juli-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Rask (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Citera det här

  '