Triggningskriterier i triggningsmodul för trådlösa dataloggern DL141E

 • Aleksandar Jovanovic
 • Cong Vu

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Dataloggern DL141E möjliggör kontinuerlig loggnig av mätdata från sensorer på upp till 30k sampel/s, som vidare kan överföras till mobiltelefoner via trådlös kommunikation. Detta är dock för stora datamängder per tidsenhet för mobiltelefoner som är tekniskt begränsade. Därför önskas bara relevant mätdata för att reducerar denna onödiga datamängd. I denna studie föreslås ett tillvägagångssätt där enspecifik mindre samling av diskreta försampel loggas i tur och ordning. Varje samling signalbehandlas genom att ställas mot fördefinierade triggningskriterier för att trigga loggning av en stor uppsättning av sampel på bara intressanta signalavvikelser. Dessa triggningskriterier är en särskild nivåöverskridning och signalriktning i kombination med ett antal sampel i följd. Studien förser en granskning av hur signalberäkningsmetoden ”Lebesgue sampling” kan tillämpas med kriterierna för god träffsäkerhet och en skälig beräkningstid i mobiltelefoner. Detta beaktas med dataloggerns vanligaste signaltyper puls och ramp i en miljö där småbrus och transienter förekommer. Träffsäkerheten och beräkningsbördan beaktasför att bedöma Lebesgue metodens effektivitet och antal nödvändiga försampel per uppsättning. Implementeringen görs i Java Android plattform och integreras därefter i en digital triggningsmodul med Graphical User Interface (GUI).

Tilldelningsdatum2018-juni-29
OriginalspråkSvenska
HandledareBraco Veletanlic (Handledare), Carl-Axel Olsson (Handledare) & Qinghua Wang (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Högskoleingenjörsprogrammet datateknik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Signalbehandling (20205)
 • Datorteknik (10206)
 • Programvaruteknik (10205)

Nyckelord

 • dataloggern dl141e
 • signalbehandling
 • ramp
 • puls
 • mjukvarumässiga triggningskriterier
 • försampel
 • lebesgue sampling
 • send on delta

Citera det här

'