Tro det eller ej
: En undersökning av argumentet utifrån religiös erfarenhet

 • Marcus Ekstrand

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Argumentet utifrån religiös erfarenhet förs fram som ett möjligt argument för Guds existens. I denna uppsats undersöks huruvida argumentet kan anses vara ett starkt argument för Guds existens, eller om den kritik som riktats mot det fäller argumentet. Analysarbetet i denna uppsats bygger på Richard Swinburnes formulering av argumentet, och låter det möta Michaels Martins kritik av det. Slutsatserna är att Martins kritik av argumentet belyser så många stora problem med argumentet att det får anses vara ett svagt argument för Guds existens.

  Tilldelningsdatum2010-juli-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareRoy Wiklander (Handledare) & Mats Bergenhorn (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)

  Nyckelord

  • religionsfilosofi. religionsvetenskap
  • filosofi
  • teologi
  • tro
  • erfarenhet

  Citera det här

  '