Tro på skolan! Lärares syn på religionsämnet i åk 4 och 5 i en tid av förändring

 • Pia Sehlin Bergman
 • Veronica Stattin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens huvudfrågor handlar om hur religionsämnet och kursplanerna har förändrats genom tiderna, hur ämnet kan beskrivas utifrån olika perspektiv samt vilka förutsättningar ämnet har. För att få fram lärarnas förhållningssätt till ämnet, och dess konsekvenser, har vi utgått från följande frågeställningar: Vilket existensberättigande har religionsämnet i dagens och morgondagens skola, vilka syften ser lärare som religionskunskapens viktigaste samt hur påverkar detta lärares val av arbetsområden och informationskällor? Enkätstudien grundar sig på 11 lärare i grundskolans åk 4 och 5.

  Resultatet av undersökningen visar att kristendomen dominerar trots att lärarna ser förståelse för andra människors religioner och livsåskådningar som ämnets främsta syften. Resultatet visar också på ett mycket litet samband mellan vad lärarna uppger som ämnets syften, val av stoff och val av arbetsområden som de uppger att de gör. Religionsämnet spelar en viktig roll i arbetet att förbereda eleverna inför ett allt mer mångkulturellt samhälle. Vikten av att arbeta med ämnet utifrån dagens villkor och förutsättningar är essentiellt då motsatsen kan medföra att tolerans och förståelse för andra människor inte utvecklas tillräckligt väl. Framtidens samhälle kan då bli segregerat med en utbredd rasism och främlingsfientlighet som följd.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '