Trygghet är mer än att använda cykelhjälm - att skapa inre trygghet i förskolan

 • Jessica Jönsson
 • Luci Hansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka förskollärares åsikter kring arbetet med att skapa trygga barngrupper inom förskola och förskoleklass. Vi ska även undersöka vilka arbetssätt de använder i sitt arbete för trygga barngrupper. För att uppfylla vårt syfte har vi gjort litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Genom dessa intervjuer har vi samlat in material som vi sedan har bearbetat och analyserat. Vår undersökningsgrupp bestod av åtta förskollärare med olika pedagogiska inriktningar. När vi analyserade våra intervjuer kom vi fram till att det var många svar som kunde kopplas till den litteraturstudie som vi gjort. Undersökningen har gett oss ett brett urval av åsikter kring förskollärares arbete med att skapa trygga barngrupper inom förskoleverksamheten. Våra informanter gav oss utförliga och varierande beskrivningar på hur man arbetar med tryggheten i förskolan.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '