Trygghet i skolan
: en kvantitativ studie om den upplevda tryggheten bland elever i årskurs 9

 • Karolina Fastrup
 • Johanna Holmgren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår undersökning är att se om det går att förbättra tryggheten i skolmiljön samt utanförskolan, och att få en bättre överblick på vad ungdomar själva tycker om trygghet och hur mycketden spelar in på deras tillvaro. För att kunna redogöra för hur eleverna ställer sig till begreppettrygghet och vad det innebär, har vi använt oss utav en kvantitativ undersökningsmetod därenkätundersökning med sammanlagt 2 högstadieskolor i årskurs 9 i norra och södra Sverige liggersom grund för vårt forskningsresultat. Vi sammanställde och analyserade vårt material med SPSS. Iresultatet så visade sig att majoriteten av eleverna kände sig trygga i och omkring skolan. Vi fannäven att det fanns samband mellan några utav variablerna, bl.a. fanns det ett samband mellanelevernas trygghetskänsla och deras betyg. Vi fann även ett samband mellan elevernastrygghetskänsla och deras tidigare utsatthet för våld.

  Tilldelningsdatum2011-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMiguel Inzunza (Handledare) & Joakim Thelander (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Juridik och samhälle (50502)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • skola
  • trygghet
  • otrygghet
  • ungdomar
  • brottsförebyggande

  Citera det här

  '