Två mångkulturella barngrupper - en kvalitativ studie

 • Sara Borg
 • Martina Kristiansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt syfte med detta arbete var att fördjupa oss i den mångkulturella verksamheten på en förskola och i en förskoleklass. Vi ville ta reda på hur pedagogerna bemöter invandrarbarnen jämfört med de svenska barnen samt hur pedagogerna skapar en god kontakt med invandrarföräldrarna. Vi ville även se om tematiskt arbete med utgångspunkt i det mångkulturella hade någon betydelse för barngruppen. Efter att ha läst litteratur som anknyter till ämnet, gjordes undersökningen på en förskola och i en förskoleklass, där det fanns barn men många olika nationaliteter. I vår undersökning använde vi oss av observationer, experimentlektioner och intervjuer. Vi kom fram till att det fanns vissa skillnader i bemötandet mellan invandrarbarn och se svenska barnen. Vi kom även fram till att det är önskvärt att tematiskt arbete bör sträcka sig över en längre tid.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '