Tysta elever – en studie om hur pedagoger kan stödja blyga och talängsliga elever i skolan

 • Jennie Martinsson
 • Susanne Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att belysa pedagogers erfarenheter om arbetet med de elever som inte vågar tala inför sina klasskamrater. Vidare belyser arbetet eventuella orsaker till uppkomsten av rädsla att våga tala. Det resoneras även mycket om vikten av att kunna tala för sig, vilket innebär ett problem för tysta elever. Den litteraturstudie som ligger till grund för denna undersökning berör tolkningar om vad läroplanen och kursplanerna skrivit om dessa elever. Även som olika forskares uppfattningar om tystlåtenhetens känsla, orsaker, konsekvenser och åtgärder berörs. Den empiriska studien består av intervjuer med åtta pedagoger. Med en kvalitativ metod har sedan intervjuerna genomförts, bearbetats och givit ett resultat som inte är allmängiltigt för hela landets pedagoger, men kan dock ge en insikt i vad några pedagoger har för uppfattning om detta ämne. Vårt huvudresultat visar att samtliga pedagoger anser att det företrädesvis är arbetet med ett gott klimat i gruppen som är av vikt för att tysta elever ska känna trygghet och harmoni. Till detta finns en mängd olika strategier, som till exempel att arbeta i mindre grupper eller en-till-en-metod vilket gör det lättare att skapa relationer.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '