"Tysta flickor och bråkiga pojkar?"
: En studie om hur förskollärare ser på genus och konflikter.

 • Frida Jönsson
 • Sofie Persson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur förskollärare ser på genus och konflikter samt hur de agerar i konfliktsituationer utifrån hur de ser på genus. Enligt läroplanen för förskolan (1998) ska alla barn behandlas lika oavsett kön. Genom att observera och intervjua förskollärare har vi fått ta del av deras tankar och synsätt kring ämnena. Litteratur bearbetades och tillsammans med undersökningen ligger detta som grund för arbetets innehåll. Vi har sett att litteraturen stämmer överens med förskollärarnas synsätt och agerande på vissa punkter men det finns även skillnader. Detta finner vi intressant och har diskuterat viktiga aspekter i vår slutdiskussion.

  Tilldelningsdatum2010-apr.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Göran Brante (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • genus
  • konflikter
  • förskollärare

  Citera det här

  '