Undersökning om Friskis & Svettis Röris - Fortbildning för lärare

 • Larsson Marie
 • Persson Johanna

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  2003 kom ett tillägg till läroplanen om att skolan skall arbeta för att ge alla elever daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Den ideella idrottsföreningen Friskis & Svettis har utformat och genomfört en halvdags ledarutbildning för lärare. Utbildningen har fått namnet "Röris" och utbildar skolpersonal om den fysiska aktivitetens betydelse. Utbildningen visar praktiskt hur lärare och skolpersonal kan använda utvalda rörelseprogram under skoldagen. Rörelseprogrammet är utformat att användas i skolan med barn i årskurs 0-3. Syftet med uppsatsen är att undersöka hypotesen att lärare som valt en fortbildning om rörelse använder sig av mer rörelse i verksamheten. För att kunna svara på denna hypotes har en undersökning skett genom att beskriva vilken typ av lärare som deltar i "Röris" utbildningen och hur mycket lärare använder sig av Röris i verksamheten. En enkätundersökning har genomförts och besvarats av 36 verksamma pedagoger som genomfört Friskis & Svettis halvdagsutbildning. Resultatet i enkätundersökningen visar att lärare som fullföljt Röris utbildningen i hög utsträckning använder Röris programmet i undervisningssituationer samt är medvetna om rörelsens betydelse och/eller blivit mer medvetna om rörelsens betydelse för barns fysiska och sociala förmåga.

  Tilldelningsdatum2006-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '