Undervisa barn i förskolan
: förskollärares syn på undervisning

  • Camilla Pripp
  • Monica Forssell

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Denna studie har som syfte att få en djupare förståelse för hur förskollärare menar att undervisning sker och hur de implementerar den i förskolan. Detta är en kvalitativ undersökning där sex förskollärare har intervjuats. Intervjusvaren visar att undervisningsbegreppet inte är så väl förankrat hos förskollärare. Undersökningen visar också att undervisningsbegreppet är i en förändringprocess där vilja och förståelse hos förskollärare ska utvecklas och implementeras genom reflektion och diskussion.

Tilldelningsdatum2020-mars-27
OriginalspråkSvenska
HandledareIngela Friberg (Handledare) & Laila Gustavsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • förhållningssätt
  • förskola
  • undervisning
  • utvecklingspedagogik

Citera det här

'