Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi
: en empirisk undersökning genomförd med pedagoger och specialpedagoger

 • Emma Emanuelsson
 • Anna Nyström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Klasserna i dagens skolor blir allt större eftersom ekonomin stramas åt. Antalet elever per pedagog blir fler och fler, vilket också innebär att fler elever med särskilda behov finns i varje klass. Det forskas en hel del om dyslexi men forskningen är ännu inte fullständig. Det kommer hela tiden nya sätt att se på dyslexi och var dess svårigheter finns och beror på. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur skolans pedagoger och specialpedagoger arbetar med elever som har dyslexi för att dessa elever ska uppnå målen i matematik. För att besvara våra forskningsfrågor har vi genomfört sex intervjuer, varav fyra intervjuer med pedagoger och två med specialpedagoger. Undersökningarna har genomförts på olika skolor i Skåne och Blekinge. I intervjuerna framgår det att undervisningen med elever som har dyslexi bör konkretiseras för att skapa en ökad förståelse. För att konkretisera undervisningen bör pedagoger använda olika former av hjälpmedel beroende på eleven och elevens behov.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSune Jonasson (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • dyslexi
  • matematiksvårigheter
  • läs-och skrivsvårigheter
  • hjälpmedel i skolan

  Citera det här

  '