Undervisning i autentiska miljöer - gymnasielärares inställning till utomhuspedagogik

 • Henrik Jongenburger
 • Daniel Takkunen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att undersöka gymnasielärares inställning till utomhuspedago-gik, samt ta reda på vilka möjligheter och eventuella svårigheter de ser med metoden. Vi vill även undersöka om det finns någon skillnad mellan biologi, naturkunskap, och geografilära-res inställning till att använda sig av utomhuspedagogik. I styrdokumenten finns det starkt stöd för metoden och tidigare forskning lyfter fram de positiva effekterna av utomhuspeda-gogik. Ett subjektivt urval av gymnasielärare gjordes, intervjuer genomfördes och analysera-des. Resultaten visar att dessa gymnasielärare har en positiv inställning till utomhuspedago-gik och att de gärna använder metoden trots att den medför svårigheter. Analysen visar att det finns en skillnad mellan de olika ämneslärarnas inställning och mellan det som forskare framför gentemot det lärarna diskuterar i intervjuerna. Undersökningen kan fungera som in-spirationskälla för lärare som är nyfikna på metoden.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '