Undervisning i politiska ideologier på högstadiet
: En intervjustudie om lärares undervisning

  • Marcus Sjögren
  • Simon Holmberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien syftar till att studera undervisningen inom området för politiska ideologier utifrån de klassiska didaktiska frågorna; vad, hur och varför. Området, politiska ideologier har genomgått förändringarna genom både/delvis den nya läroplanen LGR22 och ideologibegreppets betydelse i det postmoderna samhället. Detta skapar didaktiska utmaningar som ämneslärare inom de samhällsorienterade ämnena behöver förhålla sig till och anpassa sin undervisning efter. Denna studien baseras på en intervjustudie med erfarna ämneslärare inom de samhällsorienterade ämnena som arbetar vid högstadier. Resultatet av studien visar att undervisning som bedrivs inom området, politiska ideologier, sker genom ett instrumentellt faktabaserat förhållningssätt med syftet att förse eleverna med kunskaper för att kunna delta i samhället.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare), Staffan Stranne (Bedömande lärare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • politiska ideologier
  • samhällsdidaktik
  • samhällskunskap
  • undervisning
  • postmoderna samhället

Citera det här

'