Undervisningsmetoder i fysik
: En kvalitativ studie om vilka undervisningsmetoder lågstadielärare använder i fysikundervisningen

  • Sandra Kvarnström
  • Josefin Svensson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Fysik är inte ett ämne som prioriteras och när det väl används i skolan är faktaundervisningen i fokus och inte elevernas förståelse. Syftet med forskningsstudien var därför att undersöka vilka undervisningsmetoder lågstadielärare använder i fysikundervisningen samt varför de väljer de undervisningsmetoderna. Studien grundar sig på två observationer samt tre semistrukturerade intervjuer med fyra legitimerade lågstadielärare som har analyserats tematiskt. Den teoretiska utgångspunkten var selektiva traditioner för att synliggöra vilka undervisningsmetoder som lågstadielärare använder i fysikundervisningen. Det eftersom lärare väljer undervisningsmetoder utifrån den utbildningskultur de är vana vid. De selektiva traditionerna utgår antingen från den akademiska- eller moraliska traditionen. Den akademiska innebär att lärare antingen fokuserar på begrepp, fakta och en användbarhet i vardagen medan den moraliska traditionen fokuserar på att lära elever kunskaper för att fatta beslut i moraliska och politiska frågor. Tidigare forskning visar att lärare arbetar med en abstrakt undervisningsmetod i fysikundervisningen. Något som studiens empiri motsätter sig till eftersom samtliga lärare i studien baserar undervisningen efter den akademiska traditionen där multimodala och praktiska undervisningsmetoder framkommer. Vidare är de undervisningsmetoder som lågstadielärarna väljer baserade på organisatoriska- samt icke organisatoriska faktorer.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Brommesson (Handledare), Johan Mårtensson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Lågstadiefysik
  • Praktiskt arbete i fysik
  • fysikundervisning lågstadiet
  • Undervisa fysik på lågstadiet
  • Fysiklektioner på lågstadiet

Citera det här

'