Undervisningstraditioner i ämnet biologi i årskurs 4-6
: En intervjustudie som jämför erfarna och nyutbildade lärares användning av det undersökande arbetssättet

  • Tina Hedin
  • Malin Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna kvalitativa studie var att studera undervisningstraditioner i det
undersökande arbetssättet inom biologi kopplat till djur, växter och andra organismers liv genom att jämföra erfarna och nyutbildade lärare i årskurs 4-6. Studien grundar sig i Johansson och Wickmans (2013) teori kring undervisningstraditioner och analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet visade att det inte finns några skillnader mellan erfarna och nyutbildade lärares undervisningstraditioner. Resultatet visade även att båda
lärargruppernas didaktiska val var relaterade till elevernas eller elevgruppens kognitiva förmåga. Vidare visade resultat att användandet av arbetssättet påverkas av flera yttre faktorer som exempelvis planeringstid, lokaler och tillgång till resurspersoner. De skillnader som återfanns mellan lärargrupperna var kopplade till hur lärare hanterar de utmaningar som finns vid arbetet med det undersökande arbetssättet, hur läraren väljer att praktiskt arbeta och
undersökningens syfte.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Rosberg (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Naturvetenskap
  • biologi
  • undersökande arbetssätt
  • undervisningstraditioner
  • årskurs 4-6

Citera det här

'