Unga vuxnas upplevelser av Internet Communities
: En studie om hur virtuell gemenskap kan utveckla socialt kapital och lärande

 • Behailu Tefera

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka upplevelser unga vuxna har beträffande den virtuella gemenskapen på Internet communities och hur det påverkar deras hälsa och lärande. Studien grundar sig på folkhälsopedagogiskt perspektiv och bygger på en kvalitativ studie. Under genomförandet av arbetet har åtta individer deltagit i individuella intervjuer. I bakgrunden belyser jag hur den teknologiska utvecklingen förändrar det sociala samspelet i samhället. Ökande kommunikation via Internet communities har bidragit till att människor kan ha större sociala nätvärk utan fysiska hinder. Problemområdet var, att den ökande användningen av communities kan framkalla beroende som i sin tur kan ge upphov till stillasittande livsstil. Stress och brist på sömn var de symptom som har visat sig vara vanliga. I litteraturgenomgången tar jag upp betydelsen av socialt kapital, fysisk hälsa och även lärande med multimedia. I diskussionen tar jag upp vikten av socialt kapital relaterat till det virtuella samhället och på vilket sätt det kan påverka hälsa och lärande. Min konklusion av studien är att kommunikation via Internet communities blivit så pass vardagligt att det kan påverka människors hälsa och lärande, samt det även kan vara en viktig faktor för hälsa och lärande.

  Tilldelningsdatum2011-mars-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Selghed (Handledare), Ingemar Andersson (Handledare), Göran Ejlertsson (Examinator) & Elisabet Malmström (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • community
  • virtuell gemenskap
  • social hälsa
  • digital klyfta
  • multimedia
  • lärande

  Citera det här

  '