Ungdomar och stress - en studie om gymnasieelevers upplevelse av stress

 • Jennie Kjellsson
 • Anette Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sjukdomar som kan relateras till stress har idag blivit ett allt vanligare problem i vårt västerländska samhälle och allt fler folkhälsorapporter pekar ut denna ohälsa som ett av de största folkhälsoproblemen. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om elever i årskurs tre på gymnasiet upplever sig stressade och i så fall varför. Genom att undersöka elevers eventuella stress på yrkesförberedande kontra teoretiska program vill vi granska hur elevernas egen uppfattning kring sin eventuella stress ser ut. Känner de sig stressade, och i så fall varför. Dessutom har vi för avsikt att undersöka vad eleverna själva gör för att motverka stressen och om eleverna känner oro inför sin framtid. Vi ämnar även undersöka eventuella skillnader mellan könen. För att kunna genomföra detta syfte har vi valt enkäter som undersökningsmetod. Enkäten delades ut till 129 elever och besvarades av 127 stycken. Undersökningens resultat visar att eleverna upplever sig stressade och den största orsaken till stress är tidsbrist. Detta är något de manliga eleverna upplever starkare än sina kvinnliga kollegor. De kvinnliga eleverna upplever sig istället mer besvärade av stressåkommor som till exempel huvudvärk och ont i magen samt känner en större oro inför framtiden. För att försöka hantera sin stress väljer många manliga elever att sätta sig framför dator eller tv medan många kvinnliga elever istället försöker planera sina studier bättre för att hinna med sina skolarbeten. På oväntat många av undersökningens frågor finns ingen noterbar skillnad mellan de yrkesförberedande och de teoretiska programmen.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '