Ungdomars framtidssyn och självkänsla beroende på kön och bakgrund

 • Sarah Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att se om dagens ungdomar kände att de hade bra möjligheter att snabbt komma ut i arbetslivet eller att läsa vidare efter gymnasiet beroende av ursprung och kön. Det var också att se om det fanns några skillnader i inre självkänsla och yttre självkänsla mellan svenska elever och elever med utländsk bakgrund och mellan tjejer och killar.

  I studien deltog 51 elever på en gymnasieskola i Malmö, uppdelade på 21 svenska elever och 30 elever med utländsk bakgrund. Könsfördelningen var 34 tjejer och 17 killar. Det gjordes en kvantitativ studie med hjälp av ett formulär där kön, bakgrund och framtidstro efterfrågades. Därefter följde påstående som mätte yttre självkänsla och inre självkänsla. Resultatet visade inga effekter på framtidstro av ursprung och kön. I inre självkänsla fanns inga effekter av vare sig bakgrund eller kön. I yttre självkänsla fanns en signifikant huvudeffekt av bakgrund, då elever med utländsk bakgrund skattade sin yttre självkänsla högre.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '