Ungdomars fysiska självkänsla
: En kvantitativ studie baserad på en grupp ungdomar mellan 16-18 år

 • Johanna Nordmark

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Denna studie handlar om ungdomars fysiska självkänsla och baserar sig på en grupp ungdomar med åldrarna 16-18 år. Syftet är att ta reda på om den fysiska självkänslan skiljer sig ur ett genusperspektiv, om det finns en signifikant skillnad. För att undersöka ungdomarnas fysiska självkänsla används en bearbetad enkät av Raustorp (2006) som kallas Sådan är jag! (Bilaga 2). Den ursprungliga enkätens namn är Children and Youth-Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP) som utvecklats av Fox och Corbins Physical Self-perception Profile. Enkäten delades ut till 100 elever på ett praktiskt gymnasium i Skåne. Enkäten har följande kategorier: fysisk kondition, kroppsattraktion, fysisk styrka, fysisk självkänsla och global självkänsla, som alltså är undergrupper till fysisk självkänsla. Medianvärdet för flickor respektive pojkar beräknades i varje kategori. Den statistiska analysen, Mann-Whitney test, användes för att beräkna eventuella signifikanta skillnader (P värde < 0.05) mellan flickor och pojkars medianer, inom de olika kategorierna. Beräkningarna utfördes i programmet Graphpad Prism. En signifikant skillnad upptäcktes i kategorierna idrottslig förmåga, fysisk kondition och fysisk styrka där flickorna skattade sig lägre än pojkarna. Detta stämmer överrens med Eccles & Harolds (1991) studie som tyder på att flickor skattar sin fysiska självkänsla lägre än pojkar i samtliga undergrupper, idrottslig (motorisk) kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition (Eccles & Harolds, 1991).

  Tilldelningsdatum2013-jan.-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMagnus Blixt (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • fysisk aktivitet
  • fysisk självkänsla
  • genus
  • självkänsla
  • ungdomar

  Citera det här

  '