Ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller fetma
: En litteraturstudie

 • Malin Carlsson
 • Elinor Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Övervikt och fetma bland ungdomar är ett växande problem vilket kan jämföras med en epidemi. Det är ett samhällsproblem i både Sverige och i övriga världen. Övervikt och fetma hos ungdomar kan ge både psykiska och fysiska negativa effekter och kan bero på olika orsaker som arv, livsstil och biologiska faktorer. Sjuksköterskan kan komma i kontakt med överviktiga i många olika vårdsammanhang. Det är därför viktigt att ha kunskap om hur ungdomar med övervikt eller fetma upplever sin vardag för att kunna bemöta dem på ett bra sätt. Syfte: Syftet var att belysa ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller fetma. Metod: En allmän litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt genomfördes. Studien baseras på 10 artiklar. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier; Upplevelse av låg självkänsla, Upplevelse av utanförskap och Upplevelse av viktnedgång. Dessa belyser ungdomars upplevelser av deras egen kroppsuppfattning och självbild. Diskussion: Olika faktorer som påverkar den överviktigas vardag är skönhetsideal, utanförskap och stigmatisering. Slutsats: Det är viktigt att belysa detta ämne för att överviktiga ungdomar ska få ett bra bemötande och en bra vård.

  Tilldelningsdatum2012-mars-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBirgitta Johansson (Handledare) & Inga-Britt Lindh (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • övervikt
  • fetma
  • ungdomar
  • upplevelser
  • utanförskap
  • litteraturstudie

  Citera det här

  '