Ungdomars val av gymnasieprogram - en studie av motiv och inställning hos elever på omvårdnadsprogrammet

 • Anna Sjölin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Min avsikt med den här uppsatsen är att undersöka vilka motiv och vilken inställning som ligger bakom valet av gymnasieprogram i årskurs nio, mer specifikt omvårdnadsprogrammet. Jag vill också ta reda på vilken information som har haft mest betydelse för eleverna vid valet samt undersöka vilka framtidsplaner eleverna har.

  De metoder jag har använt i min undersökning är kvalitativ och kvantitativ metod. Data samlades in från elever i årskurs ett, i tre klasser från olika skolor i södra Sverige. Resultatet har sedan sammanställts och jämförts med tidigare teorier och undersökningar inom samma ämnesområde. Mitt resultat visade att en stor del av eleverna är osäkra när de väljer utbildning i nian. Eleverna tror att valet av gymnasieutbildning ger en bra grund för fortsatta studier och/eller yrke. Att omvårdnadsprogrammet är praktiskt inriktat har stor betydelse. Flera anger att de inte är förtjusta i kärnämnen. En del elever har uppfattningen att deras utbildning är slapp, och verkar söka programmet just på grund av detta. Endast några få kan tänka sig att jobba som undersköterska.

  Vidare forskning utifrån denna uppsats bör peka dels mot att utreda hur skolor skapar en yrkesidentitet på yrkesinriktade gymnasieprogram, men dels också på elevernas ”statusuppfattning” av sin egen utbildning.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '